Skip to main content

FUREGA, with the  European Society for Swallowing Disorders (ESSD), has organized a campaign with the aim of improving awareness and knowledge of oropharyngeal dysphagia and of its prevalence among the general public.

Activities

Sessions de diagnòstic gratuït

Una de les activitats de la campanya consisteix en oferir de forma gratuïta un diagnòstic a tots aquells que ho desitgin. Per a tots aquells que sospitin que poden tenir disfàgia s’habilitaran una sèrie de centres on poder acudir a fer-se un diagnòstic.

Es tracta d’unes sessions que tenen un doble objectiu. Per una banda facilitar un diagnòstic a les persones que puguin sospitar que tenen disfàgia. Per l’altra, donar formació del mètode de screening MECV-V al personal sanitari que ho desitgi del centre on es faci. Gratuït per a tothom.

A mida que es vagin organitzant noves sessions s’anunciaran en aquesta página.

Tots els centres que estiguin interessats en participar poden escriure un email a info@furega.com

Cookery workshops

Free cookery workshops are offered, mainly aimed at caregivers, that demonstrate how to prepare foods to the different textures and viscosities required to avoid swallowing difficulties and how to ensure a balanced diet in patients with dysphagia.

Collaborating organizations