Skip to main content

FUREGA juntament amb la ESSD (European Society for Swallowing Disorders) han endegat una campanya de conscienciació i sensibilització sobre la disfàgia orofaríngea amb l’objectiu de millorar el coneixement de la malaltia al públic en general i conscienciar de la seva elevada prevalença.

Activitats

Sessions de diagnòstic gratuït

Una de les activitats de la campanya consisteix en oferir de forma gratuïta un diagnòstic a tots aquells que ho desitgin. Per a tots aquells que sospitin que poden tenir disfàgia s’habilitaran una sèrie de centres on poder acudir a fer-se un diagnòstic.

Es tracta d’unes sessions que tenen un doble objectiu. Per una banda facilitar un diagnòstic a les persones que puguin sospitar que tenen disfàgia. Per l’altra, donar formació del mètode de screening MECV-V al personal sanitari que ho desitgi del centre on es faci. Gratuït per a tothom.

A mida que es vagin organitzant noves sessions s’anunciaran en aquesta página.

Tots els centres que estiguin interessats en participar poden escriure un email a info@furega.com

Tallers de cuina

Una altra activitat són els tallers de cuina, també gratuïts, dirigits principalment a cuidadors on aprendre com preparar les diferents textures i viscositats requerides així com els requisits bàsics per a garantir una alimentació equilibrada en pacients amb disfagia.

Entitats Col·laboradores