Skip to main content

Són moltes les especialitats mèdiques que d’una manera o altra estan relacionades amb la disfàgia: logopedes, otorinolaringòlegs, digestòlegs,  odontòlegs, neuròlegs, nutricionistes.

La tendència actual és formar professionals que adquireixin coneixements de totes les especialitats i que puguin atacar la disfàgia des d’una visió conjunta. En alguns foros a aquesta incipient especialitat l’anomenen Deglutisme. La elevada prevalença de la malaltia en gent gran i la constant millora en la esperança de vida portaran a la necessitat d’una gran quantitat de professionals formats per combatre aquesta malaltia.

FUREGA ofereix formació i avaluació de menús per Empreses de Restauració Colectiva.

CONTACTAR

Formació

Des de la European Society for Swalloging Disorders (ESSD) s’ofereixen diferents cursos, workshops, webinars  i altres materials de formació i informació:

http://www.myessd.org/index.php

S’estan organitzant sessions de formació gratuïta en el mètode de diagnòstic  MECV-V en diferents centres mèdics.

Per més informació, contacta amb nosaltres.